Łask

Platforma Edukacyjna

Witamy w największej bazie materiałów edukacyjnych online tworzonych dla uczniów i nauczycieli z Łasku. Każdy nauczyciel znajdzie tu ponad osiem tysięcy gotowych zasobów edukacyjnych - interaktywne zadania, animacje, filmy, ilustracje, pokazy slajdów, symulacje, mapy, lekcje uczniowskie i nauczycielskie. Udostępnione narzędzia umożliwiają tworzenie multimedialnych prezentacji i zadań dla uczniów oraz monitorowanie uzyskiwanych przez nich rezultatów na etapie szkoły podstawowej oraz gimnazjum. Przeprowadzenie lekcji jest teraz o wiele łatwiejsze.

Jak to działa?

Platforma edukacyjna daje nauczycielowi możliwość stworzenia multimedialnej prezentacji, scenariusza lekcji, zadania dla uczniów z gotowych materiałów oraz szybkiego sprawdzenia i analizy jego wyników, a także tworzenia autorskich zasobów multimedialnych przydatnych w procesie nauczania.

Praca z platformą odbywa się z wykorzystaniem dostępu do Internetu (on-line) lub bez niego (off-line), gdyż istnieje możliwość zapisania przygotowanych materiałów na dysku komputera, co otwiera dostęp praktycznie w każdym miejscu i czasie.

Narzędzia pracy

I. Gotowe zasoby edukacyjne są pogrupowane w odpowiednie kategorie ułatwiające ich lokalizację, a dostęp do nich możliwy przez zaawansowane narzędzia wyszukiwania, takie jak słowo kluczowe, etap edukacyjny czy przedmiot.

Kategorie zasobów edukacyjnych to:

 • gotowe lekcje prezentacyjne dla nauczycieli,
 • lekcje do pracy własnej dla uczniów,
 • prezentacje, symulacje, animacje, filmy, interaktywne ćwiczenia, zdjęcia, gry, pokazy slajdów realizujące zagadnienia podstawy programowej na każdym z etapów kształcenia.

II. Własne materiały

Nauczyciel może przygotowywać prezentacje z wykorzystaniem dostępnych zasobów lub tworzyć i dodawać własne materiały. Utworzone zasoby mogą być udostępniane poprzez publikację na platformie edukacyjnej.

Poziom - szkoła podstawowa 1-3

W ramach materiałów do nauczania wczesnoszkolnego znajdują się:

 • ćwiczenia interaktywne oraz ekrany uczniowskie z matematyki, etyki i innych dziedzin,
 • karty pracy, umożliwiające zdobycie i sprawdzenie wiedzy z różnych dziedzin np.: przyrody, muzyki, techniki oraz języka polskiego,
 • ilustracje przybliżające uczniom omawiane kwestie,
 • animacje wyjaśniające konkretne zagadnienia,
 • filmy, symulacje, pokazy slajdów oraz narracje wzbogacające proces nauczania.

Poziom - szkoła podstawowa 4-6

W ramach materiałów na poziomie klas IV-VI szkoły podstawowej znajduje się tu ponad 2 tyś. zasobów edukacyjnych z następujących przedmiotów: język polski, historia i społeczeństwo, matematyka, przyroda oraz język angielski.

Zasoby te dostępne są w następującej formie:

 • animacje dla przedstawienia trudniejszych tematów,
 • ćwiczenia interaktywne sprawdzające wiedzę,
 • gry (także gry językowe) łączące zabawę z nauką języka,
 • inne rozwiązania wpływające na zaciekawienie uczniów omawianymi tematami.

Poziom - gimnazjum

Poziom gimnazjalny to prawie 3 tyś. zróżnicowanych materiałów edukacyjnych z następujących przedmiotów: język polski, historia, matematyka, biologia, chemia, fizyka, geografia oraz język angielski.

Zasoby te dostępne są w następującej formie:

 • animacje i filmy wyjaśniające skomplikowane zagadnienia,
 • ćwiczenia sprawdzające wiedzę,
 • ilustracje, narracje, a także zbiór multimedialnych atlasów geograficznych,
 • fragmenty lektur szkolnych w nowoczesnej formie.

Dlaczego warto korzystać z Platformy Edukacyjnej?

Nauczyciele, dziki platformie m.in. mogą:

 • zamieszczać materiały do lekcji lub sami je tworzyć, aktualizować i ponownie wykorzystywać,
 • przeprowadzać interaktywne prezentacje i tworzyć scenariusze lekcji,
 • przygotowywać zadania dla uczniów oraz posiadać możliwość szczegółowej analizy rezultatów tych zadań,
 • tworzyć unikalne, bogate treści edukacyjne z gotowych komponentów i je publikować.

Uczniowie za jej pomocą m.in. mogą:

 • uczyć się w dowolnym miejscu i czasie,
 • mieć ułatwiony dostęp do materiałów z lekcji,
 • mieć dostęp do zadań przygotowanych przez nauczycieli.

Szkoły za pomocą platformy m.in. mogą:

 • polepszyć jakość i komfort nauczania oraz umożliwić korzystanie w procesie kształcenia z dodatkowych, zewnętrznych źródeł wiedzy,
 • wspomagać proces dydaktyczny poprzez wykorzystanie multimediów,
 • realizować potrzebę stosowania TIK w edukacji.

Rodzice za pomocą platformy mogą:

 • mieć wgląd do zasobów edukacyjnych, które może wykorzystać nauczyciel w procesie przygotowania interaktywnej prezentacji, lekcji lub zadania dla uczniów.